น้ำนมสด

Fresh Milk

วิปปิ้งครีมจากนม

Dairy Whipping Cream

True

Dairy Ice Cream

New Department
 
 
 Dairy Products
Ice Cream

4 C

 
นมสด
Fresh n' Natural

100% จากธรรมชาติ

ไม่ผ่านการให้ความร้อน

ไม่ผ่านกระบวนการแยกไขมัน

ไม่มีการใส่สารต่างๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

เหมาะที่สุดกับการนำไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ

ขนาดบรรจุ

5 kg  ในถุงพลาสติก

 
วิปปิ้งครีม
Fresh n' Natural

100% จากธรรมชาติ

ไม่มีการใส่สารต่างๆเพื่อปรับปรุงคุณภาพ

เหมาะที่สุดกับการนำไปเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้วิปปิ้งครีม

ขนาดบรรจุ

2 ลิตร     ในขวดพลาสติก

 

5 ลิตร     ในขวดพลาสติก

 

5 ลิตร     ในถุงพร้อมฝาเปิด-ปิด

10 ลิตร    ในถุงพร้อมฝาเปิด-ปิด

Ice Cream
Ice Cream
Fresh n' Natural
True Dairy

100% จากธรรมชาติ

100% วัตุดิบจากนมสด

100% วิปปิ้งครีมจากนม

0% นมผง หางนม 

top page

 
Need Our Assistance? Give Us a Call Now!